برای ثبت نام تعیین سطح آنلاین انگلیسی

۱- ابتدا به آدرس my.ieltsdaily.ir بروید و ثبت نام کنید.
۲- پس از ثبت نام در داخل پنل به قسمت تعیین سطح رفته و منو رزرو زمان تعیین سطح را انتخاب کنید و نسبت به رزرو زمان آزمون شفاهی اقدام کنید.
۳- پس پرداخت موفق در رزرو آزمون تعیین سطح باید از قسمت شروع آزمون، آزمون کتبی خود را بدهید.
۴- پس از انجام آزمون میتوانید نتیجه اولیه آزمون خود را در قسمت نمایش نتایج آزمون ببینید و پس از انجام آزمون شفاهی نتایج کامل رو میتوانید در همان قسمت مشاهده کنید.

درصورت بروز هرگونه مشکل در این روند میتوانید با آیدی تلگرام زیر پیام بدهید:

IDTechnicalSupport